Let’s beat the virus together! We have introduced extensive measures to ensure the safety and health of our employees, business partners and customers. We will continue to be able to deliver and remain available to you. Stay safe everyone!
  • Ochrona danych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

1. Ochrona danych - podsumowanie

Ogólne wskazówki

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące danych osobowych i tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę Web. Dane osobowe to te wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Obszerne informacje dotyczące tematyki powiązanej z ochroną danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, znajdującym się pod niniejszym tekstem.

Ustalanie danych na naszej stronie Web

Kto jest odpowiedzialny za ustalanie danych na tej stronie Web?

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie Web jest:

Zakład Hailo
Rudolf Loh GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 8 
35708 Haiger

Tel.: +49 2773 82-0
e-mail: datenschutz@hailo.de

W jaki sposób ustalamy Państwa dane?

Państwa dane pobierane są z jednej strony dlatego, że sami je nam Państwo przekazujecie. Chodzi w tym przypadku np. o dane, które podawane są przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane ustalane są automatycznie w trakcie wizyty na stronie Web poprzez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim wszystkie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Ustalanie tych danych wykonywane jest automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę Web.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu, dla którego zostały pobrane. Może to być nawiązanie kontaktu, wysyłka Newsletter lub nawiązanie i realizacja kontaktów handlowych.

Część tych danych jest pobierana w celu zagwarantowania bezbłędnego przygotowania tej strony Web. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych?

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy i celu zapisania Państwa danych osobowych. Poza tym macie Państwo prawo do domagania się korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących ochrony danych możecie się Państwo do nas zwracać w każdym momencie. Poza tym przysługuje Państwo prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urzędzie nadzorczym.

Narzędzia do analizy i narzędzia od oferentów trzecich

W trakcie wizyty na naszej stronie może być dokonywana ocena statystyczna Państwa serfowania po Internecie. Taka analiza realizowana jest przede wszystkich za pomocą ciasteczek i tak zwanych programów analitycznych. Analiza serfowania po Internecie wykonywana jest z reguły anonimowo; na podstawie informacji dotyczących serfowania nie można zidentyfikować danej osoby. Macie Państwo możliwość sprzeciwienia się wykonywaniu niniejszej analizy lub zapobiegania jej wykonywaniu poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w poniższym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Możecie Państwo sprzeciwić się wykonywaniu niniejszej analizy. O możliwościach przedłożenia niniejszego sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Większość procedur, dotyczących przetwarzania danych, możliwa jest jedynie za Państwa jednoznaczną zgodą. Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania udzielonej zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na adres info@hailo.de. Prawomocność przetwarzania danych, które zrealizowane zostało do momentu złożenia sprzeciwu, pozostaje nienaruszone na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Przekazywanie osobom trzecim

Państwa dane przekazywane są osobom trzecim tylko, gdy udzieliliście Państwo takiej zgody lub gdy konieczne jest to do realizacji zlecenia. Współpracujemy jedynie z osobami realizującymi zlecenia, które oferują wystarczające gwarancje, że podejmowane są właściwe środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania ustawowe w zakresie ochrony danych i które zapewniają ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urządzenie nadzorczym

W przypadku naruszenia praw w zakresie ochrony danych przysługuje poszkodowanemu prawo do złożenia zażalenia w kompetentnym urzędzie nadzorczym. Kompetentnym urzędem nadzorczym w kwestiach dotyczących praw powiązanych z ochroną danych jest pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do polecenia wydania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu rywalizacji umowy, sobie lub innej osobie trzeciej w standardowym, komputerowym formacie. O ile domagacie się Państwo przekazania danych do innego odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, to takie żądanie realizowane jest tylko w zakresie, który możliwy jest pod względem technicznym.

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia transmisji poufnych treści, takich jak przykładowo zamówienia lub zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako operatora strony, na niniejszej stronie zastosowano kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie można poznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z frazy “http://” na “https:// i na podstawie symbolu kłódki w linii Państwa przeglądarki.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest uaktywnione, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, skasowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie macie Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i w razie konieczności prawo do korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwracać na adres podany w Impressum.

Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym

Wyraża się sprzeciw dotyczący wykorzystywania danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku wynikającego z zasad Impressum, w celu przesyłania niejednoznacznie żądanej reklamy i materiałów informacyjnych. Użytkownicy strony zastrzegają jednoznacznie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania informacji reklamowych, których się nie domagali, przykładowo w postaci spamu.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo przewidziany pełnomocnik ds. ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie powołany został pełnomocnik ds. ochrony danych.

Dane kontaktowe naszego zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych są następujące:

CARMAO GmbH 
Walderdorffer Hof 
Fahrgasse 5 
65549 Limburg 
kontakt(at)carmao.de

4. Ustalanie danych na naszej stronie Web

Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Rolą ciasteczek jest dostosowanie naszej oferty do potrzeb użytkownika, jej uatrakcyjnienie i zabezpieczenie. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które wprowadzane są do Państwa komputera i zapisywane w przeglądarce.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie są automatycznie kasowane. Inne ciasteczka pozostają zapisane u Państwa na urządzeniu końcowym do momentu, gdy zostaną przez Państwa skasowane. Te ciasteczka umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o wprowadzaniu ciasteczek, a ciasteczka tylko w pojedynczym przypadku pozwolą na przyjęcie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie wykluczą ich przyjmowanie, a także uaktywnią automatyczne kasowanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Ciasteczka, które konieczne są do realizacji elektronicznej procedury komunikacji lub do przygotowania określonych, przez Państwa wymaganych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), zapisywane są na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem operatora strony Web jest zapisywanie ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego przygotowania oferowanych przez siebie usług. O ile zapisywane są inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy Państwa zachowania w Internecie), traktowane są one odrębnie w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Pliki Log serwera

Dostawca stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach Log serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • typ przeglądarki i jej wersja
  • stosowany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta komputera, z którego następuje wejście
  • godzina przesłania zapytania z serwera
  • adres IP

Niniejsze dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub serwis oddzwaniania, Państwa dane z formularza kontaktowego, wraz z podanymi przed Państwa danymi kontaktowymi, są zapisywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających. Niniejszych danych nie przekazujemy innym bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na nasz adres e-mail. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które zrealizowane zostały do momentu złożenia sprzeciwu, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy wezwiecie nas Państwo do ich skasowania, wycofacie swoją zgodę na zapisywanie danych lub cel zapisania danych przestanie być obowiązujący (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy - zwłaszcza terminy dotyczące przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Analyse Tools i reklama

Google Analytics

Ta strona Web wykorzystuje funkcje usługi analizy Web Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane ciasteczka (cookies). Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie ciasteczek Google-Analytics realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f  DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem operatora strony Web jest analiza zachowania użytkowników, co pozwala zarówno na zoptymalizowanie oferty produktów jak również reklamy.

Anonimowość IP

Na tej stronie Web uaktywniona została funkcja anonimowości IP. W związku z tym Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Web Google korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz do innych świadczeń powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Browser Plugin (wtyczki przeglądarki)

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych

Możecie Państwo zapobiec ustalaniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Wprowadzane jest ciasteczko Opt-Out, które w przypadku kolejnych wizyt na tej stronie Web zapobiegnie ustalaniu Państwa danych: dezaktywowanie Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników Google Analytics podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy umowę z Google, dotyczącą przetwarzania danych zlecenia i w pełni realizujemy surowe przepisy ustalone przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych w trakcie procedur z firmą Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona Web stosuje funkcję „cech demograficznych” Google Analytics. Na tej podstawie mogą być sporządzane sprawozdania, które zawierają wypowiedzi dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy  ukierunkowanej na interesy firmy Google oraz z danych dotyczących odwiedzających, pochodzących od oferentów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Możecie Państwo w każdym momencie dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia dla reklam na Państwa koncie Google lub zakazać pobierania Państwa danych firmie Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych”.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony Web wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w powiązaniu z funkcjami wykraczającymi poza urządzenia Google AdWords i Google DoubleClick. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja pozwala na powiązanie utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing reklamowych grup docelowych z funkcjami wykraczającymi poza urządzenie Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób mogą być wyświetlane dopasowane do Państwa, spersonalizowane informacje reklamowe, powiązane z zainteresowaniami, zależne od Państwa wcześniejszego zachowania i metody serfowania na urządzeniu końcowym (np. telefon komórkowy) także na innym z Państwa urządzeń końcowych (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli udzielicie Państwo stosownej zgody, firma Google łączy w tym celu informacje dotyczące Państwa pobytu na stronie i aplikacje z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym z urządzeń końcowych, z którego nastąpi rejestracja na Państwa konto Google, włączane są takie same spersonalizowane informacje reklamowe.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics ustala identyfikatory użytkownika, autoryzowane przez Google, który łączone są tymczasowo z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowana i sporządzenia grup docelowych dla wskazywania reklam wykraczających poza urządzenie.

Można sprzeciwić się wykraczającej poza urządzenie funkcji Remarketing/Targeting, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na koncie Google; w tym celu należy kliknąć poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Pobieranie ustalonych danych na Państwa koncie Google realizowane jest wyłączanie na podstawie Państwa zgody, która składana lub odwoływana jest w firmie Google (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). W przypadku procedur powiązanych z ustalaniem danych, które nie są zapisywane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadacie Państwo konta Google lub przedłożyliście Państwo stosowny sprzeciw) ustalanie danych realizowane jest na mocy art. 6, ustęp 1, litera f  DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawniony interes wynika z tego, że operator strony Web zainteresowany jest anonimową analizą odwiedzających stronę Web w celach reklamowych tej strony Web.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona Web stosuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords wykorzystujemy tak zwany Conversion-Tracking. Jeżeli klikniecie Państwo reklamę, wskazywaną przez Google, wprowadzane jest ciasteczko dla Conversion-Tracking. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Te ciasteczka tracą swoją ważność po upływie 30 dni i nie służą do personalnej identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza określone strony tej strony Web, a ciasteczko nie straciło jeszcze swojej ważności, firma Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na niniejszą stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Ciasteczka nie mogą być identyfikowane poza stronami Web klientów AdWords. Informacje uzyskane na podstawie ciasteczek Conversion służą do sporządzania statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci otrzymują informacje dotyczące ogólnej ilości użytkowników, którzy kliknęli ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę posiadającą tag Conversion-Tracking. Nie otrzymują jednakże żadnych informacji, za pomocą których możliwa byłaby personalna identyfikacja użytkowników. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na uczestnictwo w procedurze Tracking, możecie Państwo przedłożyć stosowny sprzeciw, dezaktywując ciasteczka Google Conversion-Tracking poprzez własną przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika.  Nie będziecie Państwo wtedy uwzględniani w statystykach Conversion-Tracking.

Zapisywanie ciasteczek Conversion realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem operatora strony Web jest analiza zachowania użytkowników, co pozwala zarówno na zoptymalizowanie oferty produktów jak również reklamy.

Więcej informacji dotyczących Google AdWords i Google Conversion-Tracking dostępne jest w przepisach o ochronie danych firmy Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o wprowadzaniu ciasteczek, a ciasteczka tylko w pojedynczym przypadku pozwolą na przyjęcie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie wykluczą ich przyjmowanie, a także uaktywnią automatyczne kasowanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach Web wykorzystujemy „Google reCAPTCHA” (zwane poniżej “reCAPTCHA”). Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Za pomocą reCAPTCHA istnieje możliwość sprawdzenia, czy wprowadzanie danych na naszych stronach Web (np. w formularzu kontaktowym) realizowane jest przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę Web na podstawie różnych cech. Analiza uruchamiana jest automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę Web. W celu dokonania analizy reCAPTCHA ocenia rożne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie Web lub ruchy wykonywane myszką). Dane ustalone w trakcie analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są w tle. Odwiedzający stronę Web nie są informowani o tym, że analiza jest wykonywana.

Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Operator strony Web ma uprawniony interes, aby zabezpieczać swoje oferty reklamowe przed zautomatyzowaną inwigilacją, stanowiącą nadużycie i przed SPAMem.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych Google można znaleźć klikając następujący link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Piksele Facebook

Nasza strona Web wykorzystuje w celu oceny konwersacji piksele Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

W ten sposób może być śledzone zachowanie odwiedzających stronę, po tym jak po kliknięciu odpowiedniego ogłoszenia reklamowego Facebook nastąpiło przekierowanie na stronę Web oferenta. W ten sposób może być oceniana skuteczność ogłoszeń reklamowych Facebook dla celów statystycznych i badania rynku i może następować optymalizacja przyszłych środków reklamowych.

Pobrane dane są dla nas jako operatora niniejszej strony Web anonimowe, nie jesteśmy w stanie wyciągać żadnych wniosków pozwalających na identyfikację użytkownika. Dane te są jednakże zapisywane i przetwarzane przez Facebook, co sprawia, że powiązanie z danym profilem użytkownika jest możliwe, a Facebook może wykorzystać te dane dla własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wykorzystania danych Facebook. Dzięki temu Facebook może umożliwiać przełączanie ogłoszeń reklamowych na stronach Facebook oraz poza Facebook. My, jako operator strony, nie mamy żadnego wpływu na wykorzystywanie tych danych.

W informacjach dotyczących ochrony danych Facebook dostępne są dalsze wskazówki dotyczące ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Poza tym możecie Państwo dezaktywować funkcję Remarketing “Custom Audiences” w ustawieniach dla ogłoszeń reklamowych na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu musicie Państwo być zarejestrowani na Facebooku.

Jeżeli nie posiadacie Państwo konta na Facebooku, można dezaktywować reklamę Facebook na stronie Web European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plugins i Tools (wtyczki i narzędzia)

YouTube

Nasza strona Web wykorzystuje wtyczki strony YouTube, eksploatowanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron, wyposażoną we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie do serwerów YouTube. Serwer YouTube informuje, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.

Jeżeli jesteście Państwo zalogowali na swoim koncie YouTube, umożliwiacie Państwo YouTube przyporządkowywanie serfowania internetowego bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Takiej procedurze można zapobiec wylogowując się z Państwa konta YouTube.

Korzystanie z YouTube realizowane jest w interesie efektywnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadnienie dla uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Dalsze informacje odnoszące się do wykorzystywania danych użytkowników dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona Web wykorzystuje wtyczki portalu video Vimeo. Oferentem jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jeżeli odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron, wyposażoną we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie do serwerów Vimeo. Serwer Vimeo informuje, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Oprócz tego Vimeo uzyskuje Państwa adres IP. Dotyczy to także sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zalogowani na Vimeo lub nie posiadacie konta w Vimeo. Informacje uzyskiwane przez Vimeo przekazywane są na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli jesteście Państwo zalogowali na swoim koncie Vimeo, umożliwiacie Państwo Vimeo przyporządkowywanie serfowania internetowego bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Takiej procedurze można zapobiec wylogowując się z Państwa konta Vimeo.

Dalsze informacje odnoszące się do wykorzystania danych użytkowników dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje w celu zachowania jednolitej prezentacji pisma tak zwane Web Fonts, które przygotowane zostały przez Google. Podczas otwierania strony Państwa przeglądarka wprowadza wymagane Web Fonts do pamięci podręcznej przeglądarki, co pozwala na prawidłową prezentację pisma.

W tym celu wykorzystywana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google uzyskuje informację, że poprzez Państwa adres IP wywołana została nasza strona Web. Korzystanie z Google Web Fonts realizowane jest w interesie jednolitej i efektywnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadnienie dla uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Jeżeli Państwa przeglądarka nie identyfikuje Web Fonts, na Państwa komputerze stosowane jest pismo standardowe.

Dalsze informacje dotyczące Google Web Fonts dostępne są na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona wykorzystuje poprzez API usługę Google Maps. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dla wykorzystywania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Oferent tej strony nie ma żadnego wpływu na transmisję danych.

Wykorzystywanie Google Maps realizowane jest w interesie efektywnej prezentacji naszych ofert online i w celu poprawy możliwości odnajdywania miejsc podawanych przez nas na stronie Web. Stanowi to uzasadnienie dla uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych użytkowników dostępnych jest w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Social bookmarks

Tak zwane zakładki społecznościowe (np. z Facebooka, Instagramu, Pinteresta lub YouTube) są zintegrowane na naszej stronie internetowej. Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, za pomocą których użytkownicy takiego serwisu mogą zbierać linki i wiadomości. Są one zintegrowane na naszej stronie internetowej tylko jako linki do odpowiednich usług. Po kliknięciu na zintegrowaną grafikę zostaniesz przekierowany na stronę danego providera, tzn. tylko wtedy informacje o użytkowniku zostaną przekazane do danego providera. Informacje na temat sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z tych stron internetowych znajdują się w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących u dostawców.